Skip to main content

944 — Recollidors de residus urbans, classificadors de residus, escombradors i similars

  Short tag proposal

  Recollidors, classificadors residus i escombradors

  Correspondence with CIUO-2008 (ca)
  Code Description
  961 Recollidors de residus
  Correspondence with CIUO-2008 (en)
  Code Description
  961 Refuse workers