Skip to main content

1520 — Gerents d'empreses de comerç al detall sense assalariats

  Els gerents d'empreses de comerç al detall sense assalariats planifiquen, dirigeixen i coordinen les activitats de l'empresa de comerç al detall sense assalariats.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Planificar i dirigir la política de l'empresa.
  • Elaborar els pressupostos.
  • Negociar amb els proveïdors, els clients i altres organitzacions.
  • Planificar i controlar la utilització dels recursos.
  • Efectuar contractes amb altres empreses o amb treballadors autònoms per exercir les tasques pròpies de l'empresa.
  • Exercir tasques afins.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Gerent d'empreses de comerç al detall sense assalariats

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Director de departament d'operacions d'empreses comerç al detall (1124)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Gerents empresa comerç detall sense assalariats

  Correspondence with CCO-2011 (ca)
  Code Description Partitions
  5300 Comerciants propietaris de botigues 2
  5411 Venedors de quioscos 2