Skip to main content

Els farmacèutics apliquen teories i conceptes farmacològics per preparar i vendre medicaments i fàrmacs.

Entre les seves tasques s'inclou:

 • Preparar o dirigir la preparació de medicaments d'acord amb les prescripcions de metges, dentistes o veterinaris o fórmules establertes.
 • Controlar receptes per assegurar-se que no s'ultrapassen les dosis recomanades i que el pacient o qui administra els medicaments comprèn les instruccions, i assessorar sobre possibles contraindicacions o incompatibilitats.
 • Expedir medicaments i fàrmacs en hospitals o clíniques, o vendre'ls en farmàcies.
 • Portar registres de les substàncies subministrades, especialment de narcòtics, verins i drogues que creen dependència.
 • Analitzar drogues i medicaments per identificar-los i determinar-ne la puresa i la concentració.
 • Participar en l'elaboració de mesures i reglaments de control.
 • Preparar ponències i informes de caràcter acadèmic o científic.
 • Exercir tasques afins.
 • Supervisar altres treballadors.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

 • Farmacèutic

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

 • Ajudant farmacèutic (3125)
 • Químic d'indústria farmacèutica (2013)

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Short tag proposal

Farmacèutics

Correspondence with CNO-79 (ca)
Code Description Partitions
06710 Farmacèutic 1
Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
Code Description
2224 Farmacèutics
Correspondence with CCO-2011 (ca)
Code Description
2140 Farmacèutics