Skip to main content

2232 — Inspectors d'ensenyament

  Els inspectors d'ensenyament revisen i examinen el treball del personal docent, i els resultats obtinguts en l'aplicació d'un determinat pla d'estudis o d'un programa d'ensenyament, i suggereixen els canvis i les millores necessaris.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Procedir a la inspecció periòdica d'establiments d'ensenyament i mantenir consultes amb la direcció i els docents sobre el pla d'estudis, el material didàctic i altres qüestions.
  • Visitar les aules per observar com s'apliquen diferents mètodes pedagògics i avaluar l'exercici dels mestres i professors i els resultats escolars que hagin assolit els alumnes.
  • Preparar i elevar informes i recomanacions a les autoritats educatives sobre possibles modificacions i perfeccionaments dels plans d'estudis, el material didàctic, els mètodes d'ensenyament i altres qüestions.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Inspector d'ensenyament

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Director de departament d'operacions d'empreses d'activitats educatives (1129)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Inspectors d'ensenyament

  Correspondence with CNO-79 (ca)
  Code Description Partitions
  13910 Professor ncaa 5
  Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
  Code Description
  2352 Inspectors d'ensenyament
  Correspondence with CCO-2011 (ca)
  Code Description Partitions
  2321 Especialistes en mètodes didàctics i pedagògics 2