Skip to main content

252 — Arxivers, bibliotecaris i professionals similars

  Short tag proposal

  Arxivers, bibliotecaris i prof. sim.

  Correspondence with CNO-79 (ca)
  Code Description Partitions
  191 Bibliotecaris, arxivers i conservadors de museus 2
  Correspondence with CCO-2011 (ca)
  Code Description Partitions
  291 Arxivers, bibliotecaris, conservadors i similars 2