Skip to main content

Els agents de compres duen a terme compres de béns i serveis per compte d'una empresa industrial, comercial, d'altres tipus, o de qualsevol organització.

Entre les seves tasques s'inclou:

  • Negociar i contractar la compra d'equips, primeres matèries, productes i subministraments per a fàbriques, serveis d'utilitat pública, serveis estatals o altres establiments, o comprar mercaderies per revendre-les.
  • Obtenir informació sobre les necessitats i les existències de materials, i determinar la quantitat, la qualitat i els costos del que cal comprar, les dates de lliurament i altres condicions dels contractes.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Agent de compres
  • Comprador de mercaderies de comerç a l'engròs
  • Comprador de mercaderies de comerç al detall

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Short tag proposal

Agents compres

Correspondence with CNO-79 (ca)
Code Description Partitions
42220 Cap de compres 1
42230 Agent de compres 1
Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
Code Description
3416 Agents de compres
Correspondence with CCO-2011 (ca)
Code Description
3522 Agents de compres