Skip to main content

4521 — Empleats d'agències de viatges

  Els empleats d'agències de viatges donen informació, organitzen itineraris de viatge i efectuen les reserves necessàries.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Assessorar el client sobre itineraris i mitjans de transport.
  • Preparar itineraris.
  • Fer les reserves necessàries.
  • Emetre bitllets, resguards i altres documents.
  • Obtenir visats, si s'escau.
  • Preparar factures i rebre pagaments.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Empleat d'agència de viatges
  • Empleat d'expedició de bitllets de viatge
  • Empleat de viatges en línies aèries

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Agent de viatges (3314)
  • Gerent d'agència de viatges (1404)
  • Tècnic d'empreses turístiques (2913)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Empleats ag. viatges

  Correspondence with CNO-79 (ca)
  Code Description Partitions
  39440 Empleat d'agència de viatges 2
  Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
  Code Description
  4221 Empleats d'agències de viatges i similars
  Correspondence with CCO-2011 (ca)
  Code Description Partitions
  4421 Empleats d'agències de viatges 2