Skip to main content

5113 — Assistents domiciliaris

  Els assistents domiciliaris s'ocupen de diverses necessitats i de l'atenció individual a persones que requereixen aquest ajut en la pròpia llar a causa de trastorns físics, orgànics o nerviosos, de discapacitat o d'edat avançada.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Ajudar les persones a que s'estirin o es llevin del llit i en la seva higiene personal.
  • Atendre la higiene del domicili i rentar la roba del beneficiari.
  • Dur a terme la compra, preparar el menjar i ajudar a menjar a les persones que ho necessiten.
  • Acompanyar la persona a la consulta mèdica.
  • Administrar els medicaments receptats o vetllar perquè els prenguin o els apliquin oportunament.
  • Col·laborar amb l'equip dedicat al programa d'ajut a domicili per a una millor atenció al beneficiari.
  • Vigilar qualsevol senyal o indici de deteriorament de la salut del pacient i informar-ne al metge o al servei social pertinent.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Auxiliar d'ajuda a domicili
  • Auxiliar d'infermeria a domicili

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Auxiliar d'infermeria d'atenció primària (5112)
  • Diplomat en treball social (293)
  • Educador social (3531)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Assistents domiciliaris

  Correspondence with CNO-79 (ca)
  Code Description Partitions
  07520 Auxiliar de clínica 3
  07590 Resta de personal sanitari no titulat 4
  Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
  Code Description
  5133 Auxiliars d'infermeria a domicili