Skip to main content

5142 — Revisors, controladors de vagons llit i cobradors dels transports

  Els revisors, controladors de vagons llit i cobradors dels transports públics controlen o despatxen passatges o bitllets en ruta i vetllen per la seguretat i la comoditat dels passatgers als trens, tramvies, troleibusos, autobusos i altres vehicles de transport públic terrestre.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Recollir o expedir passatges i bitllets en ruta o comprovar-ne la validesa.
  • Vetllar pels passatgers allotjats en els vagons llits dels trens, incloent-hi la comprovació dels seus passatges i la seva seguretat, comoditat i necessitats d'informació.
  • Vetllar pel compliment de les normes de seguretat.
  • Informar els passatgers, principalment sobre parades i connexions amb altres línies.
  • Cooperar amb el conductor en l'observança dels horaris.
  • Prendre les mesures adequades en cas d'emergència o accident.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Cobrador de mitjans de transport en ruta
  • Controlador de vagons llit
  • Interventor en ruta
  • Revisor de tren

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Conductor cobrador d'autobús (8620)
  • Taquiller (4601)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Revisors, controladors vagons llit i cobradors

  Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
  Code Description
  5112 Cobradors dels transports
  Correspondence with CCO-2011 (ca)
  Code Description
  5822 Revisors i cobradors del transport terrestre