Skip to main content

5240 — Funcionaris de centres penitenciaris

  Els funcionaris de centres penintenciaris vigilen els detinguts i mantenen la disciplina a les presons, els penitenciaris i els reformatoris.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Registrar els nous reclusos, posar els seus valors en custòdia, escortar-los fins a les seves cel·les i tancar-los-hi.
  • Inspeccionar periòdicament les cel·les.
  • Vigilar els reclusos durant la feina, els menjars i els passejos, i recórrer i vigilar les diferents parts de la presó, per tal d'evitar fugides.
  • Atendre els reclusos en les seves sol·licituds i donar compte d'ells als seus superiors.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Funcionari de presons
  • Oficial de presons

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Funcionaris centres penitenciaris

  Correspondence with CNO-79 (ca)
  Code Description Partitions
  58340 Oficial de centres penitenciaris 1
  58350 Auxiliar penitenciari 1
  Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
  Code Description
  5163 Guardes de presons