Skip to main content

6321 — Treballadors per compte d'altri qualificats en la cria d'espècies aquàtiques

  Els treballadors per compte d'altri qualificats en la cria d'espècies aquàtiques duen a terme diverses tasques en piscifactories que no exploten ells mateixos. Crien peixos i cultiven ostres, musclos i altres espècies aquàtiques per a la venda o expedició regular a compradors majoristes, a organismes de comercialització o a mercats, sota la supervisió dels seus superiors.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Comprar aliments i altres subministraments.
  • Criar o cultivar i tenir cura dels peixos, ostres, musclos i altres espècies aquàtiques.
  • Sacrificar i condicionar el peix i els altres productes per a la seva expedició.
  • Mantenir en bon estat els edificis, les instal·lacions, les màquines i el material.
  • Lliurar, despatxar o comercialitzar els productes.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Cultivador d'algues per compte d'altri
  • Cultivador d'angules per compte d'altri
  • Estabulador de crustacis
  • Treballador piscícola de perles per compte d'altri
  • Treballador piscícola per compte d'altri

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Recol·lector d'algues marines de platja (9450)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Treb. qualificats, compte altri, esp. aquàtiques

  Correspondence with CNO-79 (ca)
  Code Description Partitions
  64220 Piscicultor 2
  64230 Cultivador de crustacis i mol·luscs 1
  Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
  Code Description
  6151 Criadors d'espècies aquàtiques
  Correspondence with CCO-2011 (ca)
  Code Description Partitions
  6421 Treballadors qualificats en aqüicultura 4