Skip to main content

721 — Arrebossadors de morter, enguixadors i estucadors

    Short tag proposal

    Arrebossadors de morter, enguixadors i estucadors

    Correspondence with CNO-79 (ca)
    Code Description Partitions
    955 Emblanquinadors, enguixadors i estucadors 1