Skip to main content

7310 — Caps de taller i encarregats d'emmotlladors, soldadors, muntadors d'estructures metàl·liques i similars

  Els caps de taller i encarregats d'emmotlladors, els soldadors, els muntadors d'estructures metàl·liques i similars dirigeixen, seguint les orientacions rebudes dels seus superiors, les activitats dels equips d'emmotlladors, soldadors, planxistes, muntadors d'estructures metàl·liques, ferrers i fabricants d'eines i afins.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Controlar i coordinar els obrers dins la seva unitat.
  • Vetllar pel compliment de les especificacions en les peces subministrades.
  • Verificar la qualitat del treball executat per les persones al seu càrrec.
  • Rebre i controlar el material utilitzat.
  • Vetllar pel compliment de les normes de seguretat en el treball.
  • Coordinar les tasques de la seva unitat amb altres unitats.
  • Poder executar les tasques de les persones que tenen al seu càrrec.
  • Exercir tasques afins.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Cap d'equip de muntadors d'estructures metàl·liques
  • Cap d'equip de soldadors
  • Cap d'equip de xapistes i calderers
  • Encarregat de taller de muntatge d'estructures metàl·liques
  • Encarregat de taller de soldadura

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Caps taller i encarregats emmotlladors i muntadors