Skip to main content

741 — Encarregats i capatassos de la mineria

    Descendants
    Code Description
    7410 Encarregats i capatassos de la mineria

    Short tag proposal

    Encarregats i capatassos de la mineria