Skip to main content

7613 — Mecànics i ajustadors de maquinària agrícola i industrial

  Els mecànics i ajustadors de maquinària agrícola i industrial ajusten, instal·len, revisen, condicionen i reparen motors de tot tipus (llevat de motors d'automòbils i d'avions) com ara maquinària agrícola, embarcacions, locomotores i tot tipus de maquinària utilitzada en la indústria, ja sigui maquinària per a indústria de metalls, tèxtils, de treballar la fusta o qualsevol altra indústria, fins i tot la construcció i la mineria.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Ajustar, instal·lar, mantenir, provar i reparar motors (llevat de motors d'automòbils i d'avions), màquines agrícoles i industrials o altres equips mecànics, llevat del material elèctric.
  • Greixar i oliar motors, maquinària i vehicles.
  • Revisar, reparar, i mantenir la maquinària utilitzada en construcció.
  • Mantenir i reparar bicicletes.
  • Mantenir, revisar i reparar la maquinària d'atraccions de fira.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Ajustador muntador de motors d'embarcacions
  • Mecànic de bicicletes
  • Mecànic de maquinària agrícola
  • Mecànic de maquinària d'impremta
  • Mecànic de maquinària de construcció
  • Mecànic de maquinària industrial
  • Mecànic de màquines de treballar la fusta
  • Mecànic muntador d'equips d'aire condicionat i calefacció
  • Mecànic naval

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Mecànic electricista (7621)
  • Operador d'instal·lacions de refrigeració (8163)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Mecànics i ajustadors maq. agrícola i industrial

  Correspondence with CNO-79 (ca)
  Code Description Partitions
  84105 Mecànic ajustador, en general 1
  84110 Ajustador muntador de maquinària, en general 2
  84125 Ajustador muntador de motors d'embarcacions 2
  84130 Ajustador muntador de turbines (llevat de les d'avions i les marines) 2
  84135 Ajustador muntador de màquines eines de treballar els metalls 2
  84140 Ajustador muntador de maquinària d'explotació de mines 2
  84145 Ajustador muntador de maquinària d'impremta 2
  84150 Ajustador muntador de maquinària tèxtil 2
  84155 Ajustador muntador de màquines de treballar la fusta 2
  84160 Ajustador muntador de maquinària agrícola 2
  84165 Ajustador muntador de màquines de moviment de terres 2
  84170 Ajustador muntador de màquines d'oficina 2
  84175 Muntador de maquinària pesant i instal·lacions fixes 1
  84180 Mecànic muntador d'instal·lacions de refrigeració i aire condicionat 1
  84190 Altres mecànics, muntadors, ajustadors i instal·ladors de maquinària 1
  84910 Mecànic de maquinària, en general 1
  84915 Mecànic de màquines de vapor de moviment alternatiu 1
  84920 Mecànic de motors dièsel (llevat dels motors d'automòbils) 1
  84925 Mecànic de turbines (llevat de les turbines d'avions i d'embarcacions) 1
  84930 Mecànic de màquines eines de treballar els metalls 1
  84935 Mecànic de maquinària d'explotació de mines 1
  84940 Mecànic de maquinària d'impremta 1
  84945 Mecànic de maquinària tèxtil 1
  84950 Mecànic de màquines de treballar la fusta 1
  84955 Mecànic de maquinària agrícola 1
  84960 Mecànic de maquinària de construcció, de moviment de terres i desplaçament de càrregues 1
  84965 Mecànic de màquines d'oficina 1
  84970 Mecànic de manteniment en edificis i establiments 1
  84975 Mecànic reparador de bicicletes 1
  84980 Mecànic greixador (llevat dels vaixells) 1
  84990 Altres mecànics, muntadors i ajustadors de maquinària, rellotgers, mecànics d'instruments de precisió i similars ncaa 1
  98230 Mecànic greixador de vaixells 1
  98290 Altres mariners de sala de màquines 2