Skip to main content

8070 — Caps d'equip d'operadors de robots industrials

  Els caps d'equip d'operadors de robots industrials dirigeixen les activitats dels operadors de robots industrials.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Controlar i vigilar les tasques dels obrers dins la unitat.
  • Verificar la qualitat del treball executat per les persones al seu càrrec.
  • Tenir cura del material utilitzat per la unitat.
  • Coordinar les activitats de la seva unitat amb altres unitats.
  • Vetllar pel compliment de les normes de seguretat en el treball.
  • Executar, si cal, les tasques de les persones que tenen al seu càrrec.
  • Exercir tasques afins.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Cap d'equip d'operadors de robots industrials

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Caps equip operadors de robots industrials

  Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
  Code Description
  8170 Operadors de robots industrials