Skip to main content

8142 — Operadors d'instal·lacions de fabricació de pasta de paper

  Els operadors d'instal·lacions de fabricació de pasta de paper controlen, accionen i vigilen màquines i instal·lacions per convertir materials (fusta, draps, espart, palla, polpa o paper usat) en pasta per fabricar paper.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Controlar, accionar i vigilar màquines i instal·lacions per triturar fusta i reduir-la a encenalls per tal de disposar de polpa i de les fibres de fusta per fabricar pasta de paper.
  • Controlar, accionar i vigilar les calderes fixes o giratòries per fabricar pasta de paper a base de fusta, draps, espart, palla, polpa de residus o paper usat.
  • Controlar, accionar i vigilar màquines per blanquejar la pasta de fusta, draps, espart, palla, polpa de residus o paper usat.
  • Controlar, accionar i vigilar màquines mescladores, batedores i de dilució de la pasta i altres ingredients que constituiran la matèria bàsica per a la fabricació del paper.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Operador d'instal·lacions de fabricació de pasta de paper
  • Operador de màquina blanquejadora de pasta de paper
  • Operador de màquina rentadora de pasta de paper
  • Operador de màquina trituradora de pasta de paper

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Operadors instal·lacions fabricació pasta de paper