Skip to main content

8332 — Operadors de màquines de fabricar productes de matèries plàstiques

  Els operadors de màquines de fabricar productes de matèries plàstiques accionen i vigilen màquines que pasten i mesclen compostos per obtenir materials plàstics i fabricar-hi components i articles diversos.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Accionar i vigilar màquines que pasten, mesclen i combinen compostos per obtenir materials plàstics.
  • Accionar i vigilar màquines que emmotllen materials plàstics per injecció, extrusió o altres procediments.
  • Fabricar làmines de plàstic i articles impregnats de material plàstic.
  • Fabricar articles amb material plàstic.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Operador de màquina d'injecció de matèries plàstiques
  • Operador de màquina de compressió de matèries plàstiques
  • Operador de màquina de fabricar productes de matèries plàstiques
  • Operador de màquina extrusora de matèries plàstiques

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Operadors màquines fab. prod. plàstic