Skip to main content

8340 — Operadors de màquines de fabricar productes de fusta

  Els operadors que també ajusten les màquines de fabricar productes de fusta es classifiquen en el gran grup 7.

  Els operadors de màquines de fabricar productes de fusta accionen i vigilen màquines automàtiques o semiautomàtiques de treballar la fusta i duen a terme treballs en sèrie. També accionen màquines per a l'obtenció d'articles de suro.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Accionar i vigilar màquines d'emmotllar i planejar la fusta.
  • Accionar i vigilar màquines de tornejar i treballar la fusta de diferents maneres.
  • Accionar i vigilar màquines per a la fabricació d'aglomerats.
  • Accionar i vigilar màquines de muntar mobles d'aglomerats.
  • Accionar i vigilar màquines per a la fabricació d'articles de suro.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Operador de màquina de fabricar articles de suro
  • Operador de màquina de fabricar mobles
  • Operador de màquina de pintar la fusta
  • Operador de màquina de tallar fusta
  • Operador de màquina de treballar la fusta
  • Operador de màquina emmotlladora de fusta

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Ajustador operador de màquines de treballar la fusta (7912)
  • Regulador operador de serra encoladora (7912)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Operadors màquines fab. prod. fusta

  Correspondence with CCO-2011 (ca)
  Code Description Partitions
  7812 Ajustadors i operadors de màquines de treballar la fusta 2