Skip to main content

8411 — Muntadors de maquinària mecànica

  Els muntadors de maquinària mecànica duen a terme el muntatge de components o parts mecàniques de màquines, d'acord amb les normes i les prescripcions estrictes.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Dur a terme el muntatge dels mecanismes i les parts mecàniques de maquinària per a tot tipus d'indústria (siderúrgia, indústria tèxtil, indústria de la fusta, arts gràfiques, etc.)
  • Dur a terme el muntatge dels mecanismes i les parts mecàniques de motors i vehicles per a l'agricultura i la construcció, fins i tot el moviment de terres.
  • Dur a terme el muntatge dels mecanismes, les parts mecàniques i motors d'avions, embarcacions i altres vehicles.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Muntador de maquinària mecànica agrícola
  • Muntador de maquinària mecànica de treballar la fusta
  • Muntador de maquinària mecànica de treballar metalls
  • Muntador de maquinària mecànica de vehicles
  • Muntador de maquinària mecànica per a obres públiques
  • Muntador de motors d'avió
  • Muntador de motors de combustió interna

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Muntadors maquinària mecànica

  Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
  Code Description
  8281 Muntadors de maquinària mecànica
  Correspondence with CCO-2011 (ca)
  Code Description
  8201 Engalzadors de maquinària mecànica