Skip to main content

8414 — Engalzadors de productes metàl·lics, de cautxú i plàstic

  Els engalzadors de productes metàl·lics, de cautxú i plàstic duen a terme tasques concretes, especialitzades en el muntatge de components de metall, cautxú i altres gomes o plàstics per fabricar diversos tipus de productes, com ara joguines, articles d'esport, bicicletes i altres, d'acord amb les normes i les prescripcions estrictes.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Dur a terme el muntatge de productes metàl·lics formats per peces.
  • Dur a terme el muntatge de les diferents parts, fabricades prèviament, de productes de cautxú, com ara joguines, coixinets i articles d'esport.
  • Dur a terme el muntatge de components de productes de plàstic, com ara bosses, joguines inflables etc., mitjançant operacions com ara el tallament i la unió de les parts i el retocament del producte.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Engalzador de productes de cautxú
  • Engalzador de productes de plàstic
  • Engalzador de productes metàl·lics
  • Engalzador de productes metàl·lics, cautxú i plàstic

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Engalzadors productes metàl·lics, cautxú i plàstic

  Correspondence with CCO-2011 (ca)
  Code Description Partitions
  8209 Muntadors i engalzadors ncaa 5