Skip to main content

8490 — Altres muntadors i engalzadors

  Els altres muntadors i engalzadors accionen i vigilen màquines que empaqueten, embalen, envasen, retolen productes, paquets i contenidors, d'acord amb les normes i les prescripcions estrictes.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Accionar i vigilar màquines que embalen o envasen diferents productes, prèviament empaquetats, per emmagatzemar-los o transportar-los.
  • Accionar i vigilar màquines de retolar, identificar o timbrar productes, paquets i contenidors.
  • Accionar i vigilar màquines que embalen o envasen productes no peribles.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Operador de màquina d'embalar productes no peribles
  • Operador de màquina d'enfardellar
  • Operador de màquina d'etiquetar

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Envasador a mà (9700)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Altres muntadors i engalzadors