Skip to main content

1133 — Directors de departaments de comercialització i vendes

  Els directors de departaments de comercialització i vendes planifiquen, dirigeixen i coordinen les operacions de vendes i comercialització de l'empresa o l'organització, sota el comandament de la direcció general i mitjançant la consulta amb els directors d'altres departaments o serveis.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Planificar, dirigir i coordinar les operaciones de venda i comercialització de l'empresa o l'organització.
  • Planificar i aplicar programes de venda i comercialització basats en l'estat de les vendes i en l'avaluació del mercat.
  • Fixar les llistes de preus, els percentatges de descompte i els terminis de lliurament, els pressupostos per a campanyes de promoció de vendes, els mètodes de venda, els incentius i les campanyes especials.
  • Establir i dirigir els procediments operatius i administratius.
  • Planificar i dirigir la feina diària.
  • Representar el departament en les seves relacions de treball amb altres departaments de l'empresa o amb tercers.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Director de departament de comercialització
  • Director de departament de vendes

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Directors dpt. comercialització i vendes

  Correspondence with CNO-79 (ca)
  Code Description Partitions
  21240 Director comercial 1
  Correspondence with CCO-2011 (ca)
  Code Description
  1221 Directors comercials i de vendes