Skip to main content

2611 — Professionals de les ciències físiques

  Els professionals de les ciències físiques exerceixen tasques relacionades amb les recerques científiques de la física i astronomia, i poden dur a terme també aplicacions pràctiques i tècniques d'aquests coneixements en diversos camps.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Efectuar, en col·laboració amb el físic, experiments, proves i anàlisis en el camp de la mecànica, la termologia, l'òptica, l'electricitat, la física nuclear o en altres branques.
  • Efectuar càlculs i preparar diagrames i gràfics.
  • Avaluar els resultats de recerques i experiments en col·laboració amb el físic.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Professional de les ciències físiques de nivell mitjà

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Físic i astrònom (2011)
  • Tècnic en ciències físiques i químiques (3021)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Prof. ciències físiques, 1r cicle

  Correspondence with CNO-79 (ca)
  Code Description Partitions
  01430 Tècnic en física 2
  Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
  Code Description
  2111 Físics i astrònoms
  Correspondence with CCO-2011 (ca)
  Code Description Partitions
  2411 Físics i astrònoms 2