Skip to main content

2654 — Enginyers tècnics mecànics

  Els enginyers tècnics mecànics, d'acord amb les funcions de la seva competència, projecten i dirigeixen la producció, el funcionament, el manteniment i la reparació de màquines, maquinària i instal·lacions d'equips i producció industrial.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Participar en la projecció i construcció del casc estructural del vaixell i les operacions del seu llançament al mar.
  • Participar en la fabricació i execució de màquines i estructures.
  • Participar en la instal·lació, el manteniment i la reparació d'elements, conjunts i sistemes d'aeronaus, incloent-hi els motors.
  • Localitzar i corregir deficiències.
  • Participar en els projectes de calefacció, ventilació i refrigeració.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Enginyer tècnic mecànic
  • Enginyer tècnic mecànic d'aeronàutica

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Enginyer mecànic (2054)
  • Tècnic en mecànica (3025)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Enginyers tècnics mecànics

  Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
  Code Description
  2145 Enginyers mecànics