Skip to main content

3421 — Agents de duanes i fronteres

  Els agents de duanes i fronteres controlen les persones i els vehicles que travessen les fronteres nacionals per tal de fer complir les lleis, els reglaments i les disposicions estatals pertinents.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Vigilar les fronteres nacionals i les aigües costaneres per tal d'impedir l'entrada o sortida il·lícita del país i que s'importin o s'exportin divises o mercaderies il·legalment.
  • Controlar els documents de viatge dels qui travessen les fronteres nacionals per assegurar-se que tenen els permisos, els visats o els certificats necessaris.
  • Controlar l'equipatge de les persones que travessen les fronteres nacionals per assegurar-se que no s'infringeixen els reglaments i les disposicions estatals sobre la importació o l'exportació de mercaderies i divises.
  • Controlar els manifestos i els documents de transport i la càrrega dels vehicles que travessen les fronteres nacionals per assegurar-se que són conformes als reglaments i les disposicions estatals sobre la importació i l'exportació de mercaderies i sobre mercaderies en trànsit, i per verificar que s'han fet els pagaments oportuns.
  • Testimoniar, si cal, davant els tribunals sobre les circumstàncies i resultats de les investigacions i les operacions que s'hagin dut a terme.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Agent de duanes

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Gestor de duanes (3512)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Agents de duanes i fronteres

  Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
  Code Description
  3441 Inspectors de duana i fronteres
  Correspondence with CCO-2011 (ca)
  Code Description Partitions
  3531 Representants de duanes 2