Skip to main content

3513 — Agents o intermediaris en la contractació de mà d'obra llevat dels representants d'espectacles

  Els agents o els intermediaris en la contractació de mà d'obra llevat dels representants d'espectacles es dediquen, segons el cas, a adequar l'oferta a la demanda de treballadors, tot assenyalant els llocs de treball vacants als aspirants. Poden reunir o escollir els treballadors que requereix qualsevol empresari, públic o privat, sovint mitjançant el pagament d'una comissió, o contractar la mà d'obra necessària per projectes o obres determinats.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Col·locar aspirants a una feina en llocs de treballs vacants notificats a les oficines públiques d'ocupació o assessorar en matèria de formació professional i programes pertinents.
  • Trobar feina als aspirants mitjançant el pagament d'una comissió per part dels treballadors o empresaris interessats.
  • Consultar els pressumptes empresaris o els organismes pertinents sobre les qualificacions i altres característiques dels treballadors sol·licitats.
  • Aconseguir els treballadors que reuneixin les qualificacions i altres requisits previstos.
  • Garantir que els contractes de treball compleixin les normes legals vigentes i signar aquests contractes quan calgui.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Agent d'oficina d'ocupació
  • Intermediari en la contractació de mà d'obra

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Agents contractació de mà obra

  Correspondence with CNO-79 (ca)
  Code Description Partitions
  19990 Altres professionals, tècnics i similars ncaa 2