Skip to main content

703 — Encarregats de pintors, empaperadors i similars

    Short tag proposal

    Encarregats de pintors, empaperadors i sim.

    Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
    Code Description
    714 Pintors, netejadors de façanes i similars