Skip to main content

7030 — Encarregats de pintors, empaperadors i similars

  Els encarregats de pintors, empaperadors i similars dirigeixen les activitats dels pintors i els empaperadors que estiguin al seu càrrec, seguint les orientacions rebudes dels seus superiors.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Controlar, coordinar i supervisar el treball dels obrers dins la unitat.
  • Vetllar pel compliment de les especificacions de l'obra.
  • Verificar la qualitat del treball executat per les persones al seu càrrec.
  • Rebre i controlar el material utilitzat.
  • Vetllar pel compliment de les normes de seguretat en el treball.
  • Poder executar les tasques de les persones que tenen al seu càrrec.
  • Coordinar les activitats de la seva unitat amb altres unitats de l'obra.
  • Exercir tasques afins.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Cap d'equip d'empaperadors
  • Encarregat de taller de pintura llevat de pintors artístics

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Encarregats de pintors, empaperadors i sim.

  Correspondence with CCO-2011 (ca)
  Code Description Partitions
  3202 Supervisors de la construcció 4