Skip to main content

7340 — Caps d'equip de mecànics i ajustadors d'equips elèctrics i electrònics

  Els caps d'equip de mecànics i ajustadors d'equips elèctrics i electrònics dirigeixen i controlen les activitats dels mecànics i els ajustadors d'equips elèctrics i electrònics.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Controlar i coordinar el treball dels mecànics i els ajustadors dins la unitat.
  • Verificar la qualitat del treball executat per les persones al seu càrrec.
  • Rebre i controlar el material utilitzat.
  • Coordinar les activitats de la seva unitat amb altres unitats del taller.
  • Vetllar pel compliment de les normes de seguretat en el treball.
  • Poder executar les tasques dels mecànics i els ajustadors que tenen al seu càrrec.
  • Exercir tasques afins.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Cap d'equip d'ajustadors d'equips elèctrics
  • Cap d'equip d'ajustadors d'equips electrònics
  • Encarregat de taller elèctric i electrònic

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Caps mecànics i ajustadors elèctrics i electrònics