Skip to main content

7931 — Preparadors de la fibra

  Els preparadors de la fibra preparen les fibres de llana, cotó, lli, jute, cànem i altres fibres tèxtils naturals per al filat i el bobinatge.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Determinar la qualitat i classificar fibres tèxtils naturals.
  • Rentar les fibres de llana abans de sotmetre-les a tractaments industrials.
  • Netejar i esponjar les fibres tèxtils.
  • Transformar les fibres en cintes, pentinar napes o cintes de carda, o transformar la cinta en cabdells, troques o flocs.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Estirador de fibres tèxtils
  • Pentinador de fibres tèxtils
  • Preparador de fibres tèxtils
  • Rentador de llana

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Operador de màquina pentinadora de fibres tèxtils (8361)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Preparadors de la fibra

  Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
  Code Description
  7431 Preparadors de fibres