Skip to main content

1228 — Directors de departaments de producció i d'operacions d'empreses de serveis personals, neteja i serveis similars

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.