Skip to main content

039 — Delineants i dibuixants tècnics

    Les persones compreses en aquest grup primari executen la delineació i el dibuix de mapes i plànols, cartogràfics i topogràfics, i de projectes de construccions de tota mena; actuen sota la direcció de tècnics superiors o seguint-ne les instruccions, i desenvolupen els seus projectes o croquis; efectuen altres feines auxiliars de delineació i dibuix tècnic.

    Correspondence with CCO-94 (ca)
    Code Description Partitions
    301 Delineants i dissenyadors tècnics 1