Skip to main content

075 — Auxiliars de clínica i resta de personal sanitari no titulat

    Les persones compreses en aquest grup primari exerceixen, en general, els serveis complementaris de l'assistència sanitària en aquells aspectes que no siguin de la competència del personal auxiliar sanitari titulat: higiene i alimentació del malalt, recollida de dades clíniques, higiene personal i atenció física del pacient i tot el que es relacioni complementàriament amb la rehabilitació del malalt, etc.