Skip to main content

121 — Fiscals, advocats i procuradors

    Les persones compreses en aquest grup primari intervenen davant els tribunals de justícia, en nom de la Llei o en representació de l'Estat o dels seus clients. Promouen i exerceixen l'acció pública en les causes criminals per determinar els fets que amb el caràcter de delicte o falta són perseguibles d'ofici; defensen els interessos dels seus clients en els judicis civils i criminals, en els contenciosos administratius i laborals i en els contenciosos sindicals; els assessoren sobre els seus drets i obligacions legals, i en detenen la representació per a la compareixença en el judici.

    Correspondence with CCO-94 (ca)
    Code Description Partitions
    231 Advocats i fiscals 1
    239 Altres professionals del dret 5