Skip to main content

161 — Escultors, pintors, gravadors i artistes similars

    Les persones compreses en aquest subgrup primari creen i realitzen obres artístiques d'escultura, pintura, dibuix i gravat; fan dibuixos i caricatures; creen composicions i les graven en fusta, metall o altres matèries per ser reproduïdes posteriorment; restauren pintures i altres obres d'art, i duen a terme feines anàlogues.

    Les persones que produeixen en sèrie peces decoratives, com ara objectes tallats en fusta o altres matèries o ceràmica i vidre tallat, decorats i pintats, es classifiquen en el gran grup 7/8/9, com ara el tallista (819.45), el gravador de relleus en pedra a mà (820.70), els gravadors d'objectes de vidre (894) i els pintors i decoradors de vidre i ceràmica (895).

    Correspondence with CCO-94 (ca)
    Code Description Partitions
    251 Escriptors i artistes creatius o interpretatius 8