Skip to main content

Planeja, organitza i coordina les diverses activitats vinculades a la representació d'obres teatrals. Selecciona les obres que s'han de representar, finança l'obra, escull el director d'escena, els actors i el personal tècnic de l'obra; determina la forma i la durada de la representació; estableix el pressupost i el programa de representacions, i en supervisa la posada en escena.

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.