Skip to main content

17440 — Director de producció (ràdio i televisió)

    Planeja, organitza i coordina la producció d'emissions de ràdio i televisió.

    Examina i selecciona la matèria objecte de l'emissió i prepara el programa; en determina la forma, la durada i l'horari de la producció i n'explica al director artístic les condicions generals; contracta els guionistes, els explica les característiques del programa i examina els guions, i escull, juntament amb el director, els actors i els col·laboradors, el vestuari, la música, els accessoris i l'equip.

    Es pot especialitzar en un mitjà determinat o en un gènere especial de programa. Així mateix, pot exercir les funcions del director artístic.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.