Skip to main content

21260 — Director de pressupostos i comptabilitat

  Exerceix les funcions pròpies dels directors de departament respecte a totes les operacions financeres d'una empresa, una institució o una organització similar. En determina la situació financera; valora els ingressos i les despeses d'acord amb el programa d'activitats i les directrius de l'organització; prepara el projecte de pressupostos per a la junta directiva o el consell d'administració i assessora sobre assumptes financers de caràcter general, i planifica i organitza els sistemes pressupostaris de comptabilitat i de control de despeses.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  1131 Directors de departaments d'administració i finances 3