Skip to main content

33910 — Altres empleats de comptabilitat, de caixa, taquillers i similars

    Efectuen operacions generals de comptabilitat i caixa, pagaments i cobraments i similars no especificades en les rúbriques anteriors, com ara recaptar contribucions, administrar finques urbanes, atendre la venda de segells, loteria, impresos o travesses, cobrar rebuts a domicili, etc.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.