Skip to main content

Els agents immobiliaris s'ocupen de la compravenda, el lloguer i l'arrendament de béns immobles, generalment en representació dels clients i a canvi del pagament d'una comissió.

Entre les seves tasques s'inclou:

  • Obtenir informacions sobre les propietats en venda o en lloguer i sobre les necessitats dels eventuals compradors o llogaters.
  • Ensenyar les propietats en venda o en lloguer als eventuals compradors o llogaters i explicar-los les condicions de venda, lloguer o arrendament.
  • Preparar contractes de lloguer i, si s'escau, la transferència dels drets de propietat.
  • Cobrar el lloguer i l'import de dipòsits a compte o la fiança en nom del propietari i examinar els béns immobles abans i després del seu arrendament i durant el període que aquest duri.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Agent de la propietat immobiliària
  • Corredor de finques
  • Venedor de propietats immobiliàries

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Empleat d'operacions financeres d' hipoteques (4012)

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Short tag proposal

Agents immobiliaris

Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
Code Description
3413 Agents immobiliaris