Skip to main content

34130 — Operador de màquines de calcular

    Efectua càlculs aritmètics mitjançant màquines manuals, elèctriques i electròniques. En determina la naturalesa seguint les fórmules, les instruccions o les normes que rep, i prepara la màquina perquè efectuï les operacions requerides i n'anota els resultats si no queden escrits en els documents o els formularis corresponents.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.