Skip to main content

35430 — Cap de serveis de telecomunicacions

    Dirigeix, controla i coordina les operacions dels serveis de telecomunicació, com ara ràdio, telèfons i telègrafs. Vigila les operacions de recepció i tramesa de telecomunicacions, la preparació dels programes d'operacions o altres activitats relacionades amb el funcionament del servei; fa estudis sobre les necessitats dels usuaris; prepara informes sobre l'eficàcia del servei i fa propostes per al desenvolupament futur corresponent.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.