Skip to main content

370 — Carters, ordenances i transportistes

    Les persones compreses en aquest grup primari classifiquen i distribueixen el correu, els paquets postals i els missatges a domicili o dins d'una empresa o organització, registren l'entrada i la sortida del correu, expedeixen el correu i acompleixen altres tasques anàlogues.