Skip to main content

39630 — Empleat de codificació de dades

  De conformitat a una nomenclatura donada, assigna a les distintes dades les claus corresponents en forma de codis numèrics o alfabètics per al tractament posterior i la consulta dels casos dubtosos amb el seu superior.

  Pot escriure els codis en els qüestionaris junt a la informació, o en fulls prèviament preparats.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  4104 Codificadors de dades 1