Skip to main content

Els codificadors de dades transcriuen i codifiquen informació, o exerceixen altres tasques administratives semblants.

Entre les seves tasques s'inclou:

  • Assignar a les diferents dades, d'acord amb una nomenclatura, les claus corresponents en forma de codis numèrics o alfabètics per al seu tractament posterior.
  • Classificar formularis i marcar-los amb números d'identificació.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Codificador de dades

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Empleat d'estadística (4012)

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Short tag proposal

Codificadors de dades

Correspondence with CNO-79 (ca)
Code Description Partitions
39630 Empleat de codificació de dades 1
Correspondence with CCO-2011 (ca)
Code Description Partitions
4222 Codificadors i correctors d'impremta 2