Skip to main content

422 — Caps i agents de compres

    Les persones compreses en aquest grup primari dirigeixen i orienten o efectuen les compres de mercaderies, primeres matèries, béns d'equipament o de consum, etc., per a la venda, la transformació o la utilització posteriors en establiments de comerç, industrials o d'altra mena.

    Descendants
    Code Description
    42220 Cap de compres
    42230 Agent de compres