Skip to main content

442 — Agents de contractació immobiliària i d'assegurances

    Els treballadors compresos en aquest grup primari s'encarreguen de la venda de béns seents, com ara finques, solars, cases, apartaments, propietats, etc., i contracten pòlisses d'assegurances de vida, renda vitalícia, contra incendis, accidents i altres sinistres.