Skip to main content

582 — Comissaris i inspectors de policia

    Les persones compreses en aquest grup primari tenen com a missió prevenir, mantenir i restaurar, si s'escau, la seguretat i l'ordre públic, i també complir i fer complir les disposicions legals; evitar la comissió de fets delictius i, en el cas d'haver-se comès, descobrir i detenir els presumptes culpables, i assegurar els efectes, els instruments i les proves del delicte, i posar-los a disposició de les autoritats competents; col·laborar activament amb les institucions i els organismes d'assistència pública en aquesta missió, i prestar-la directament en els casos que calgui.

    Descendants
    Code Description
    58220 Comissari de policia
    58230 Inspector de policia