Skip to main content

Les persones compreses en aquest grup primari es dediquen a la captura de peixos i altres espècies aquàtiques. Treballen com a membres de les tripulacions de vaixells pesquers i executen les feines pròpies de la pesca , tant en alta mar com costanera, i també duen a terme les feines de la pesca en aigua dolça.